De rechtspersoonlijkheid (Vego Groep) verwerkt persoons- en/of bedrijfsgegevens. De hoofdregel bij het gebruik van persoons- en/of bedrijfsgegevens is: zorgvuldigheid en terughoudendheid.
 
Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoons- en/of bedrijfsgegevens
Vego Zwijndrecht BV, Vego Numansdorp BV en Vego Dordrecht BV zijn onderdeel van Vego Groep BV. Alle bedrijven worden hierna “Vego Groep” genoemd en zijn ieder apart verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoons- en/of bedrijfsgegevens.
 
Wanneer verzamelen en verwerken wij jouw gegevens
Wanneer je zelf informatie verstrekt in de winkel of in de webshop, bij een offerte, aankoop of klantregistratie verwerkt Vego Groep deze informatie in haar systeem. Hieronder lees je welke gegevens Vego Groep verwerkt in geval van offerte, aankoop of klantregistratie:
 • (Bedrijfs)naam, adres, postcode en woonplaats;
 • Mobiel- en/of telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • KvK-nummer;
 • BTW-nummer;
 • Aantekeningen van klachten en/of gesprekken. 

Bij Vego Groep hangen beveiligingscamera’s op in de winkel en buiten op het terrein. Het gaat daarbij om het tegengaan van winkeldiefstal. Waar Vego Groep cameratoezicht heeft ingesteld hangen stickers op de winkeldeur die dat kenbaar maken. We gebruiken de beelden alleen naar aanleiding van incidenten om de aard van de overtreding vast te stellen of om daders, betrokkenen of getuigen te kunnen identificeren. Een medewerker van Vego Groep en/of een daartoe bevoegde opsporingsambtenaar van de politie bekijkt bij een incident de beelden terug.
 
Tijdens uw bezoek aan onze website wordt, met behulp van cookies, enige informatie verzameld over de hard- en software van uw computer. Het gaat daarbij om uw IP-adres, browsertype, domeinnaam en toegangstijd. Deze informatie wordt gebruikt om onze website te verbeteren. Deze gegevens worden door de meeste websites vastgelegd en blijven anoniem.
 
De kans bestaat dat je actief bent op (verschillende) social media platforms, zoals Facebook en Instagram. Wanneer je met ons communiceert via social media ontvangen wij persoonlijke informatie over je (zoals je (gebruikers)naam, profielfoto, je woonplaats, je e-mailadres en geslacht). Wij gebruiken de ontvangen gegevens om zo goed mogelijk op jou te reageren, en slaan daarvoor de gegevens die wij ontvangen ook op. Hierdoor kunnen we je ook op een later moment persoonlijker te woord staan. Vego Groep heeft geen invloed op wat de social media platforms doen met jouw gegevens, zodat Vego Groep hier ook geen verantwoordelijkheid voor draagt.
 
Waarom verwerken we jouw persoons- en/of bedrijfsgegevens?
Wij willen je graag goed van dienst zijn. Om ervoor te zorgen dat je gebruik kunt maken van onze producten en materialen hebben we jouw gegevens nodig. Deze gegevens gebruiken we om onze producten en materialen te leveren en te factureren en om bestellingen af te handelen en je te informeren over het verloop daarvan. Naast het aangaan en uitvoeren van onze dienstverlening verwerken wij ook gegevens voor de hieronder genoemde doeleinden:
 
 • Verbetering van onze dienstverlening:
  wij gebruiken jouw gegevens om te onderzoeken hoe we je nog beter van dienst kunnen zijn.
 • Verbetering van onze website:
  om onze website constant te kunnen blijven verbeteren houden wij gegevens bij over het gebruik van onze website.
 • Klantenservice:
  wij verwerken gegevens zodat wij de service kunnen verlenen die je van ons gewend bent, om klachten op te lossen en af te handelen en om vragen te beantwoorden.
 • Relatiebeheer en marketing:
  wij verwerken gegevens voor ons relatiebeheer en om de marketing goed uit te voeren, zoals het terugzien van de aankoophistorie.
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen:
  de mogelijkheid bestaat dat wij genoodzaakt zijn om gegevens te verstrekken aan autoriteiten. Bijvoorbeeld als dit noodzakelijk is in verband met een wettelijke verplichting of voor de uitvoering van een publiekrechtelijke taak. 
Hoe gaan wij om met persoonsgegevens van minderjarigen?
Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.
 
Welke derde partijen schakelen wij in die persoons- en/of bedrijfsgegevens namens ons verwerken?
Soms maken wij gebruik van derde partijen die ons ondersteunen bij het leveren van het door jou afgenomen product en/of materialen. Uiteraard maken wij met deze partijen goede afspraken over de zorgvuldige omgang van jouw gegevens. Zo werken wij samen met ICT dienstverleners die ons systemen onderhouden of hostingdiensten leveren. Wij maken afspraken over de beveiliging van jouw gegevens die wij bij een derde partij laten verwerken. Dit doen wij door middel van het sluiten van een zogeheten ‘Verwerkersovereenkomst’.
 
Hoelang bewaren wij jouw persoons- en/of bedrijfsgegevens?
Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk, tenzij er een wettelijke verplichting op ons rust om gegevens langer te bewaren. Concrete bewaartermijnen die wij hanteren zijn:
 • Voor fiscale documenten, waaronder facturen, geldt een wettelijke termijn van 7 jaar;
 • Voor camerabeelden maximaal 4 weken, tenzij een incident heeft plaatsgevonden. In dat geval bewaart Vego Groep de camerabeelden tot het incident is afgehandeld. 
Hoe bewaken wij jouw persoons- en/of bedrijfsgegevens?
Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met jouw gegevens wordt omgegaan. Wij doen er alles aan om jouw gegevens zo goed mogelijk te beveiligen tegen onbevoegde toegang, verlies of diefstal. Wij hebben interne afspraken en regels opgesteld om ervoor te zorgen dat er een passend beveiligingsniveau van toepassing is. Onze verkoopmedewerkers hebben alleen toegang tot jouw gegevens als dit strikt noodzakelijk is.
 
Toestemming en/of wijzigingen
Jij kan Vego Groep vragen de gegevens die jij aan ons hebt verstrekt in een bestand te zetten en aan jou te sturen. De toestemming voor het gebruik van de persoons- en/of bedrijfsgegevens wordt schriftelijk of digitaal gegeven. Ditzelfde geldt voor wijzigingen in jouw gegevens.
 
Waar kun je terecht met vragen of klachten over jouw privacy?
Mocht je een vraag of een klacht hebben over de verwerking van jouw persoons- en/of bedrijfsgegevens, dan kan jij een mail sturen aan martin@vegotuinmaterialen.nl. Wij doen onze uiterste best om jouw vraag of klacht zo goed mogelijk op te lossen. Kom je er met ons niet uit, dan kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit orgaan bereik je middels https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.
 
Wijziging van de Privacy verklaring
De tekst van deze Privacy verklaring kan op elk moment, zonder voorafgaande aankondiging, worden gewijzigd. De wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website zijn gepubliceerd. Wij hebben onze privacy verklaring op 24 mei 2018 voor het laatst gewijzigd.

Tenslotte
Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing. Tenzij bepalingen van dwingend recht zich hier tegen verzetten, worden alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met deze website voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Dordrecht. Vragen rondom de privacyverklaring kunt u ook aan ons stellen door het invullen van ons contactformulier.

 
www.vego-tuinmaterialen.nl gebruikt cookies om de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat je relevante advertenties te zien krijgt. Als je meer wilt weten over deze cookies, klik dan hier voor ons cookie beleid. Bij akkoord geef je www.vego-tuinmaterialen.nl toestemming voor het gebruik van cookies op onze website.
 Cookies NIET accepteren